Information om coronaviruset

Den 10 januari meddelades om nya föreskrifter och allmänna råd:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/

Hantering av vaccinpass för de arrangörer som omfattas av kraven:
https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/ – den plattform där besökaren kan hämta sitt pass.
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis –har tagit fram en app för vaccinationsbevis-verifiering.

Den 29 september 2021 lyftes de flesta nationella restriktioner som infördes med anledning av spridningen av covid-19. Fortsatt medvetenhet om och tillämpning av åtgärder för att begränsa den ännu pågående smittspridningen uppmanas.

För aktuell information löpande, se följande länkar:

Regeringens löpande information: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/

Krisinformations löpande information: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Kulturrådets krisstöd till kultur: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/?f=Krisst%C3%B6d%20kultur

Evenemangsstöd via Skatteverket: https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/
coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/
evenemangsstod2021.4.96cca41179bad4b1aa4acc.html
(deadline 2021-12-31)

Arkivet för vår samlade information innan 29 september finns här:
https://subkulturer.se/coronaviruset/