Vad är subkultur?

SUB verkar för att lyfta fram och främja subkulturer i allmänhet. Vi vet att begreppet är komplext och innefattar en mängd olika företeelser. Vi har dock försökt avgränsa oss till att se till de samtida subkulturella rörelserna inom kulturlivet som ofta kallas just subkultur eller alternativkultur, alternativare, o.s.v.

SUB utgår enkelt förklarat från genrer inom kulturområdet som har sitt ursprung inom synth, goth, darkwave, wave, industri och viss metal, med närliggande områden, dvs de genrer som ofta har en lite mörkare estetik (kallas Schwarze Scene i Tyskland vilket är ett intressant samlingsnamn) och som utvecklades ur det som var new romantic, synthpop, postpunk m.m. under senare delen av 70-talet och i synnerhet 80-talet.

Däremot är vi noga med att betona att SUB tar fäste i subkulturerna som folkrörelser, som pannationella folkrörelser, där alla kulturformer finns inkluderade, inte bara musik. Således är dans, konst, foto, film, design osv viktiga delar av förbundet. Vi försöker använda musikgenrerna ”synth” och ”goth” som någon slags nodpunkt i definitionerna.

Vi vet att exempelvis Punk och Black Metal också är subkulturer av i dag som skulle kunna passa in i SUB. Vi välkomnar dessa också och vi drar ingen absolut gräns på sådant sätt. Vi välkomnar också föreningar som har del av sin verksamhet som passar SUB då relevanta nätverk kan vara viktigt. Exempelvis om en kulturförening har en arrangörsgrupp som är aktiva inom genrer, kultur- och konstområden vi arbetar med så är man varmt välkomna att söka medlemskap. Läs mer om det under ”Bli medlem

Se även ”FAQ” (Vanliga frågor)