Styrelsen


Förbundsstyrelsen. Frånvarande på bild: Steve Nilsson.

Förbundsstyrelsen i SUB är vald av förbundsstämman.

Styrelsen blev tillsatt den 28 oktober 2017 och verkar fram till nästa förbundsstämma som går av stapeln 2019.

Styrelsen:
Ordförande: Andreas Wandegren (Kulturskymning, Ängelholm)
Vice ordförande: Petra Stoor (Alternativkretsen Hälsingland, Jättendal)

Ledamöter:
Daniel Larsson (Kulturföreningen Västkretsen, Göteborg)
Bodo Endres (Nuclear Nation, Linköping)
Linn Beermann (Avgrunden, Göteborg)

Suppleanter:
Steve Nilsson (Neostalgia, Malmö)
Coralynn Remning (Ratatosk, Göteborg)

Revisorer:
Jonas Aspling (KF Sub, Östersund)
Kjell-Åke Lundblad (KF Wicked Mill, Malmö)

Valberedning:
Lena Liw (AlternativaCultura, Sandviken)
Olof Ogland (Kulturkretsen Linköping, Stockholm)