Styrelsen

Delar av styrelsen

Förbundsstyrelsen i SUB är vald av förbundsstämman.

Styrelsen blev tillsatt den 26 september 2015 och sitter fram till nästa förbundsstämma som går av stapeln 2017.

Styrelsen:
Ordförande: Andreas Wandegren (Kulturskymning Uppsala, Uppsala)
Vice ordförande: Petra Stoor (Alternativkretsen Hälsingland, Jättendal)
Sekreterare: Daniel Larsson (Kulturföreningen Västkretsen, Göteborg)
Kassör: Olof Ogland (Kulturkretsen Linköping, Linköping)

Ledamöter:
André Ljunggren (KF Sub, Östersund)
Bodo Endres (Nuclear Nation, Linköping)
Angelika Holst (Kulturskymning Uppsala, Uppsala)
Fredrik Fernlund (Alternativkretsen Hälsingland, Jättendal)
Steve Nilsson (Neostalgia, Malmö)
Mirre Sennehed (Kulturföreningen Subvox, Göteborg)

Revisorer:
Jonas Aspling (KF Sub, Östersund)
Julia Pivén (Katlagrottan, Malmö)

Valberedning:
Niklas Carlsson (Kulturföreningen Kretsen, Umeå)
Helen Larsson (Kulturföreningen Subvox, Göteborg)
Johny Larsson (Katlagrottan, Malmö)