Samarbetspartners

SUB är som riksförbund med i olika nätverk och organisationer, där förbundet representerar subkulturernas intressen och där förbundet verkar för att tillvarata möjligheter och utveckla verksamheter.


Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens)

Sveriges enda studieförbund av, för och med kulturutövare. Kulturens är kulturrörelsernas studieförbund och riktar sig till kulturlivet. SUB är en av många medlemsorganisationer (MO) som är med och gemensamt äger Kulturens. Som förbund är Kulturens religiöst- och partipolitiskt obundet och är det enda studieförbundet som endast har kulturorganisationer som medlemmar.

Tack vare att SUB är medlemmar i Kulturens kan alla medlemmar i SUB ta del av de möjligheter som studieförbundet erbjuder i samarbete med just SUB.

Kontakta kansliet om ni vill veta mer.
Ni kan även läsa mer om Kulturens och SUB här.

 
Ax – Kulturorganisationer i samverkan

Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer som är aktiva inom amatör- och deltagarkultur. Ax vision är att vara en röststark arena för amatör- och deltagarkulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken. Som medlem i Ax har SUB möjlighet att påverka utvecklingen och förutsättningarna för amatörkultur, ett av flera viktiga områden för att förbättra förutsättningar för subkulturerna i landet.

Föreningen Norden
Föreningen Norden arbetar med mellanfolkliga relationer, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen grundades redan 1919 och är en politiskt och religiöst obunden organisation. SUB är samverkande medlem i Föreningen Norden, vilket ger möjligheter för SUB att utveckla internationella nätverk och relationer med mera.