RTSI

rtsi_FB_header_150629_crowdtext2

Rätten till sin Identitet – RTSI

Projektet ”Rätten till sin identitet” är en treårig satsning på att arbeta mot diskriminering av subkulturer. Det är studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet som tillsammans med Kulturföreningen Kretsen, Ung Media och många av medlemsföreningarna i SUB som står bakom projektet. Projektet har fått stöd av Allmänna Arvsfonden. Det är bland annat arbetet med detta projekt som lett till att bildandet av SUB blivit möjligt.

Projektet går i enkelhet ut på att ungdomar inom subkulturer får lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. De ska visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Resultaten kommer synliggöras i en publikation. Därefter kommer artister och kreatörer inom genren att tillsammans med deltagarna få skapa exempelvis musikvideos som kommer samlas och ges ut i samband med en riksomfattande kampanj som påbörjas 2016 och som ska väcka uppmärksamhet runt frågan.

Läs mer på projektets hemsida och om du är i målgruppen, anmäl ditt intresse att delta!
www.rtsi.se
Gilla och dela facebooksidan:
www.facebook.com/rtsi.se