Kreatörer

Om du är kreatör* och verksam inom ett subkulturområde som ”SUB – Riksförbundet För Subkultur” omfattar (se även subkulturer.se/vad-ar-subkultur/) så är ni varmt välkomna att ansluta er till Riksförbundet. Vi finns till för att synliggöra er och skapa relevanta nätverk för er. SUB kämpar för att förbättra villkoren för subkulturerna, dess utövare, arrangörer och anhängare.

* Med begreppet ”kreatör” sammanfattar vi personer/grupper som har kreativa uttryck, enkelt förklarat: musiker, artister i alla dess former, filmskapare, fotografer, poeter, dansare, skådespelare, makeupartister, stylister, designers, producenter, författare och konstnärer av alla de slag och så vidare.

Kreatörer – hur man blir ansluten?
Varje kreatör/kreatörsgrupp måste anmälas var för sig. Det är själva gruppen/artisten/konstnären etc och dess individer som blir ansluten,  oavsett antal utövare (solo eller grupp) med det namn som konstformen utövas under.

När anmälan är godkänd blir ni en del av en SUBs kreatörer och anslutna till Riksförbundet. Anslutningen gäller tillsvidare och förnyas kontinuerligt för varje verksamhetsår. Utträde begärs skriftligt. Som ansluten har ni möjlighet att ta del av förbundets aktiviteter. Rösträtt i förbundet har endast ideella föreningar.

Ni åtar er inget övrigt när ni ansluter er. Vi har inga årliga avgifter eller kostnader för anslutningen. SUB är en ideellt förbund och har inga kommersiella intressen som kan orsaka konflikt med exempelvis skivbolag, bokningsbolag, förlag, andra företag eller dylikt.

I och med ansökan om att ansluta er intygar ni att ni har full rätt att företräda er kreatör/kreatörsgrupp för att ingå i förbundet som anslutna samt godkänner att förbundet har rätt att använda ert namn, information och tillhandahållna material (tex bild på er).

Om ni byter medlemmar, upphör med er verksamhet eller har andra betydande förändringar ska ni meddela förändringen till SUB. Förbundet har alltid rätt att inkludera historisk information.

Enklare kan det nog knappast bli. Bli del av gemenskapen redan i dag och skicka in er anhållan om att få bli anslutna. Välkomna!