Historia

SUB bildades 20 september 2014 i Umeå. Förbundet bildades i samband med Uma Obscura-festivalen och i samverkan med projektet ”Rätten till sin Identitet” (www.rtsi.se) som verkar mot diskrimineringen av subkulturer och för ökad kunskap om subkulturer.

Initiativet till ett nationellt nätverk för subkulturer togs redan 2012 av ett nätverk av föreningar som gemensamt diskuterade förutsättningarna för att skapa en riksorganisation för att företräda gemensamma intressen. Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet hjälpte till på ett ovärdeligt sätt med att stötta med just möjlighet till initiala möten och mötesplatser.

mer historia kommer…