Coronaviruset


Information om Coronaviruset och kulturlivet
senast uppdaterad 2020-04-02

UPPDATERING (20200327)
Regeringen har nu beslutat att förbjuda sammankomster på över 50 personer. Mer information om detta finns här:
https://www.dn.se/nyheter/sverige/1330-presskonferens-med-statsminister-stefan-lofven/

Detta skriver polisen om beslutet:
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Folkhälsomyndighetens nya (uppdaterad 20200401) allmänna råd (bland annat till föreningar): https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar

Regeringen beslutade på Folkhälsomyndighetens inrådan att från 2020-03-12 förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500* deltagare. Mer information om detta samt Folkhälsomyndighetens verktyg för utvärdering av arrangemang finns här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
*denna siffra har uppdaterats 20200327 – se ovan.

UD avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder (uppdaterad 20200403): https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/utlandsresor–avradan-for-alla-lander/

Från SKR.se (uppdaterad 200401): https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/kulturochfritidsverksamhet

Läs även gärna:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

För företagare: verksamt.se
Även: tillvaxtverket.se

För de som har anställda och som inte i huvudsak finansieras av offentliga medel (tillagd 20200401): https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html
Sammanfattade råd och restriktioner i Sverige från Sveriges Television: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lista-har-ar-restriktionerna-som-galler-i-sverige

 

Vad gäller för olika stöd/bidrag?

Kulturdepartementet listar åtgärder som regeringen gör:
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/information-fran-kulturdepartementet-atgarder-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset/

För er som har bidrag från statliga myndigheter och stora stiftelser finns lite information att finna här:
Kulturrådet: https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/
samt: https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/information-med-anledning-av-coronaviruset/om-din-organisation-har-sokt_eller_beviljats-bidrag/
MUCF: (uppdaterad 20200324) https://www.mucf.se/information-om-hur-projekt-och-organisationsbidragen-paverkas-av-coronaviruset
Arvsfonden: https://www.arvsfonden.se/nyheter/rekommendation-till-projekt-med-anledning-av-corona
Musikverket: (tillagd 20200323) https://musikverket.se/stod-till-musiklivet/projektbidrag/
Postkodstiftelsen: (tillagd 20200323 – tar dock endast upp ansökningsförfarandet) https://postkodstiftelsen.se/blog/2020/03/18/13064/
Kulturbryggan: – saknas
Konstnärsnämnden: https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24015

Regioner:
Vi har sökt information från regioner som handlar om kulturområdet men i skrivande stund (2020-03-27) verkar det fortfarande saknas några stycken (vi publicerar bara de som har lagt ut information). Har ni information/länkar att addera så kontakta oss gärna.

Region Blekinge (tillagd 20200320, uppdaterad 20200324): https://regionblekinge.se/kultur-och-bildning/information-om-coronaviruset-covid-19.html
Region Dalarna (tillagd 20200323): https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/utdelade-projekt–eller-verksamhetsstod-fran-kultur-och-bildningsforvaltningen-aterkravs-ej/
Region Gävleborg: (information om att arrangemang kan ställas in samt lista på vad som ställts in):
https://www.regiongavleborg.se/kultur/nyheter/installda-arrangemang/
samt (tillagd 20200320): https://www.regiongavleborg.se/nyheter/sa-paverkas-kulturen-av-covid-19/
Region Halland (tillagd 20200324): https://www.regionhalland.se/nyheter/utokat-expresstod-och-andra-atgarder/
Region Jämtland Härjedalen (tillagd 20200320):
https://regionjh.se/kultur
Region Jönköping (tillagd 20200327): https://utveckling.rjl.se/nyheter/?id=46945
Region Kalmar (tillagd 20200327): https://www.regionkalmar.se/kontakta-oss/kontakta-sjukvarden/coronaviruset/
Region Kronoberg (tillagd 20200327): http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/
Region Norrbotten: https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/
samt https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Covid-19-paverkan-/
Region Skåne (tillagd 20200323):
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/information-med-anledning-av-covid-19/
Region Stockholm (tillagd 20200320): https://kultur.sll.se/faq-kulturstod-corona
Region Uppsala (tillagd 20200327): https://www.regionuppsala.se/Landsting–politik/Nyheter/Kultur-i-lanet/Situationen-med-coronavirusets-spridning-paverkar-lanets-kulturliv/
Region Värmland: https://www.regionvarmland.se/kultur/coronaviruset-och-kulturen/
Region Västerbotten (tillagd 20200319): https://www.regionvasterbotten.se/kultur/2020-03-19-information-om-bidrag-och-anslag-mot-bakgrund-av-covid-19-kulturenheten-region-vasterbotten
samt för filmprojekt (tillagd 20200324): http://filmivasterbotten.com/2020/03/med-anledning-av-coronaviruset/
Region Västernorrland (tillagd 20200327): https://www.rvn.se/sv/Utveckling/corona/
Västra Götalandsregionen (tillagd 20200320): https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/nyheter-kultur/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/
Region Östergötland (tillagd 20200327): https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/regionala-insatser-med-anledning-av-covid-19/

Folkbildningen:
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/information-till-folkbildningen-med-anledning-av-coronaviruset/

De olika studieförbunden kan ha olika tillämpning av hur deras verksamheter påverkas, kolla med ditt studieförbund.

I skrivande stund (uppdat 2020-03-24) finns följande:
ABF: https://www.abf.se/information-fran-abf-om-coronaviruset-covid-19/
samt under distrikt https://www.abf.se/distrikt–avdelningar/abf-stockholms-lan/nyheter/2020/mars/corona/
Bilda: (uppdaterad 20200324) https://www.bilda.nu/artiklar/information-med-anledning-av-coronaviruset
Folkuniversitetet: https://www.folkuniversitetet.se/kampanjer/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/
Ibn Rushd: https://www.ibnrushd.se/information-med-anledning-av-covid-19/
Kulturens: https://www.kulturens.se/angaende-corona-virus/
Medborgarskolan: https://www.medborgarskolan.se/kampanjer-och-koncept/coronavirus-covid-19-medborgarskolans-rekommendationer/
NBV (uppdaterad 20200323): https://www.nbv.se/om-oss/nbv-om-coronaviruset/
Sensus: https://www.sensus.se/dela/coronaviruset/
Studiefrämjandet: https://www.studieframjandet.se/om-oss/corona/
Studieförbundet Vuxenskolan: https://www.sv.se/ (scrolla)

EU
EU – Kreativa Europa: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-consequences-creative-europe-programme-and-related-activities_en ,
Kulturrådet om Kreativa Europa: https://www.kulturradet.se/kreativa-europa/nyheter-kreativa-europa/riktlinjer-med-anledning-av-covid-19/
EU – Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/corona-virus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en

Några exempel från andra kulturorganisationer

Ax – Kulturorganisationer i samverkan: http://www.axkultur.se/2020/03/ta-hand-om-er-och-andra/
LSU: https://lsu.se/nyhet/corona/
NOD: (uppdaterad 20200402) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/nod-ska-arbeta-med-samordning-av-civilsamhallet-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset/ Regeringen uppdrar viss samordning av civilsamhället till NOD.

Ladda ner
God handhygien – affisch från Folkhälsomyndigheten

Om årsmöten
Ny lag från 15 april, som omfattar hur årsmöten ska ske. Dock gäller inte lagen för ideella föreningar, vilket framkommer på sid. 14 i skrivelsen (om prop.-201920143) som finns att ladda ner från sidan:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920143/
Vi kommer återkomma kring detta ämne om vi finner bra rekommendationer om vad som gäller för det ideella föreningslivet.

Vad gäller för oss som tvingas ställa in arrangemang?

Alla är skyldiga att följa myndigheternas beslut kring exempelvis begränsning av antalet personer, men det är ni som arrangörer som måste ta det yttersta ansvaret för era handlingar och beslut i det stora hela. Om ert arrangemang inte omfattas av regleringarna om maxantal personer vid den givna tidpunkten för arrangemanget så måste ni själva ta beslutet om hur ni vill gå tillväga. Det finns vägledning och verktyg att tillgå, men det är ni som arrangörer som behöver hantera situationen.

Vi tipsar om:

  • Kommunicera med alla inblandade, exempelvis artister, leverantörer, lokalhållare, stödgivare, o.s.v. Om alla blir delaktiga kanske ni tillsammans kan hitta lösningar som minimerar skadorna för er alla.
  • Ta inte förhastade beslut. Ta er tid att utvärdera, samla information och ta kloka beslut. Även om omvärlden stressar på er, ta den tid ni behöver för att fatta kloka beslut, men gör det skyndsamt.
  • Finns alternativet att flytta fram eventet eller dela upp det eller på andra sätt tänka utanför boxen?
  • Se till att alla inblandade får samlad och tydlig information och vid samlat tillfälle. Be alla att också invänta ert beslut och gå ut tillsammans med alla berörda.
  • Om ni hamnar i ekonomiska trångmål, försök att kommunicera med alla inblandade. Ofta finns en stor vilja att stötta och hjälpa och många ser hellre att de får betalt någon gång än aldrig.
  • Ta hjälp. Om ni inte orkar eller hinner med, be om hjälp och stöd.

Force majeure

Många i kultur- och arrangörsbranschen har säkert stött på uttrycket Force majeure, vilket är är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. Ordet betyder ungefär ”övermakt” och åsyftar att det är händelser som är bortom avtalsparternas kontroll, såsom krig, strejk eller katastrofer. Det finns egentligen ingen exakt laglydelse kring detta och det är därför svårt att säga exakt vad som gäller. Huruvida Coronaviruset och dess konsekvenser medför skäl att åberopa force majeure måste avgöras från fall till fall.

Force majeure är alltså något som kan befria parterna i ett avtal från deras åtaganden, men i sig betyder inte det att de befrias från skador. Force majeure är och bör ses som en sista utväg att åberopa och om möjligt rekommenderar vi att parter i ett avtal försöker finna en lösning. I en krissituation är många ofta lösningsinriktade.

Regeringens begränsning av event är ett myndighetsbeslut som arrangören måste följa och det finns de som menar att det finns rimlighet att detta kan tolkas som just ett fall av force majeure. Om ni hamnar i tvist så är vårt råd att söka hjälp. Ni som är medlemmar kan kontakta oss så kan vi se om vi har några möjligheter att hjälpa er i er situation på något sätt.

Kompensation?

Många undrar om det går att få kompensation för förluster eller uteblivna intäkter vid inställda arrangemang och verksamheter. Detta finns inte ett enkelt svar på då allt handlar om sammanhang. Det kan också ha betydelse om verksamheten i fråga har ideell form eller kommersiell grund, samt om arrangemanget bedrivits med stöd/bidrag eller inte.

Hjälp oss?!

Ni är välkomna att kontakta oss och berätta om er situation så ska vi göra vårt bästa för att återkoppla. Vi har dock begränsade resurser och vi gör vårt bästa för att återkoppla till alla så snart vi kan. Tack för er förståelse.


Om denna sida:
SUB har arbetat tillsammans med bland andra Kontaktnätet för att sammanställa informationen på denna sida. Dela, sprid och använd gärna, men inkludera oss gärna i en rad.

Bli medlem i SUB:
http://subkulturer.se/bli-medlem-2/