Anhållan om anslutning

Vi är

Namn (Klubben/Festivalen/Branschmedia)

Genre/inriktning

Er (officiella) e-post där ni kan nås, som ni kontrollerar löpande.

Kontaktperson

Kontakt-telefonnummer (frivillig uppgift, endast för internt bruk för att kunna nå er för dialog)

Er Hemsida - (börja med http://)

Er Facebooksida (om ni har sådan) - (börja med http://)

Eventuell annan relevant länk (exempelvis youtubekanal)- (börja med http://)

Ort (Där ni är verksamma, har er bas/säte/adress)

Juridisk form

Startår (det år då er verksamhet startades):

Antal (aktiva) medlemmar i (antal medlemmar/medarbetare/annat)

Varav antal 18 år och över

Varav antal kvinnor (juridiskt kön - då vi behöver det för statistik)

Kort presentation (försök skriva den så allmän och tidlös som möjligt)

Eventuellt meddelande ni vill skicka med

Jag som skickar in ansökan heter (för och efternamn)

Jag har läst, förstått och godkänt samt har rätt att företräda klubben/festivalen/branschmedia och skicka in denna anhållan om anslutning till SUB

Vi anhåller härmed om att få bli anslutna till ”SUB - Riksförbundet för Subkultur”. Vi är medvetna om att information om oss delges och behandlas av Riksorganisationen.

Jag/vi drivs som del av en förening som redan är ansluten till SUB:
JaNej

För att behandla er anhållan i nästa skede kommer vi behöva en bild och/eller logotyp från er. Ha gärna detta redo inför återkopplingen.

(Om ni skicka in er ansökan om anslutning och inte fått svar eller hört något från oss på två månader, vänligen använd det reguljära kontaktformuläret under sidan "Kontakt" för att skriva till oss igen, då troligen i så fall något gått fel. )

Tack för att ni vill vara med i SUB!