Kulturföreningen Subvox

subvox bild 2014

Form: Ideell kulturförening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborgs kommun
Län: Västra Götalands län
Bildad år: 2014

Presentation:
Kulturföreningen Subvox har till ändamål att främja och stödja subkulturer och normöverskridande yttringar i samhället. Subvox vill skapa betydelsefulla mötesplatser genom olika event och workshops inom musik, konst, teater, smink, kläder och dans. Vi vill även öka kunskapen om subkulturer och normöverskridande yttringar för att motarbeta diskriminering, utanförskap och hatbrott. Vi vill att subkultur ska ha en självklar plats inom det svenska kulturlivet.

Arrangemang: Subvox engagerar sig i olika event och samarbetar med olika utomstående aktörer för att stödja den subkulturella scenen. Vi har även ambitionerna att skapa årliga mötesplatser för våra medlemmar och samarbetsföreningar.

Föreningen arrangerar även årligen festivalen Subkult i Trollhättan.

Hemsida:
www.subvox.se

Facebooksida:
www.facebook.com/subvoxgbg