Rapportering av er förening

Här kan du som företräder en medlemsförening i SUB – Riksförbundet För Subkultur lämna in uppgifter om er förening. Den rapporteringen är värdefull för oss som förbund och uppgifterna används bland annat i förbundets årliga ansökan till Kulturrådet om stöd till centrala amatörkulturorganisationer.

    Jag har rätt att företräda min förening och lämna dessa uppgifter (obligatorisk)

    OM ER FÖRENING

    OM ERA MEDLEMMAR

    Om ni har möjlighet skulle vi uppskatta att få både ert totala medlemstal och ert medlemstal uppdelat på kön och ålder. Annars går det bra att bara ange totalt antal medlemmar.
    Vi hjälper också gärna till att räkna åt er om ni lämnar in er medlemslista till oss. Vi hanterar personuppgifterna med tillbörlig sekretess. Medlemslistan kan mailas eller bifogas i formuläret (se längre ner).