Om Kulturens

kulturens-logo black
Vilka är Kulturens
Kulturens Bildningsverksamhet är Sveriges nyaste studieförbund och har som namnet antyder kultur som huvudinriktning. Kulturens bedriver folkbildning precis som alla andra studieförbund i form av bla studiecirklar och kulturprogram. Det första som skiljer Kulturens från alla andra är att detta är det enda förbund där kulturlivets egna organisationer är ägare av förbundet, dvs där man själva bestämmer över förbundet och hur man vill arbeta och fördela sina resurser. Förbundet är politiskt och religiöst obundet. Andra förbund kan förvisso anta kulturorganisationer som medlemmar men Kulturens är det enda förbund där man behöver vara en kulturorganisation för att man ska få bli medlem, kulturfrågan är alltid i första rummet!

En annan viktig detalj i hur Kulturens arbetar är att man valt att satsa på att hålla nere onödig administration och arbeta direkt tillsammans med föreningar i folkbildningsarbetet. Detta har lett till en modell där stort inflytande och samarbete är möjligt mellan föreningar och studieförbundet, där föreningarnas medlemmars kompetenser stärks och föreningen tillsammans med studieförbundet kan satsa på utveckling på ett för alla parter kraftfullt sätt.

SUB är medlem
SUB är sedan 28 augusti 2015 medlemsorganisation i Kulturens. Förbundet har därmed möjlighet att påverka, att vara med och tillsätta ledamöter till styrelser och att samverka med Kulturens på ett nära sätt. Vi tror att detta är framtiden för folkbildningen i Sverige, en modern och demokratiskt utvecklad modell där kulturutövarna själva i större utsträckning kan påverka utvecklingen.

Vad gäller för medlemmarna i SUB?
Som medlem i SUB har er förening möjlighet att söka samarbetsavtal med Kulturens i egenskap av förening som tillhör en medlemsorganisation. Då har ni möjlighet att tillsammans med Kulturens bedriva folkbildning (Kulturens är alltid anordnare av folkbildningen, er förening blir samarbetspartner) och dessutom har ni möjlighet ni få kostnadsersättning till er förening!

Ni måste inte samarbeta med Kulturens. Har ni redan ett fungerande samarbete med ett annat studieförbund som ni är nöjda med kan ni fortsätta detta och ändå vara medlemmar i SUB. Däremot kommer ni då inte att kunna åtnjuta de förmåner som erbjuds via Kulturens till SUBs medlemmar. Däremot är vi tydliga med att SUB som riksorganisation har valt att samarbeta med Kulturens.

Hjälp?
Ni kan vända er till oss på SUB för att få hjälp hur ni ansluter er till Kulturens samt hur ni i samarbete med Kulturens kan starta upp studiecirklar och arrangera kulturprogram inom er förening. Kontakta oss.

Läs mer om Kulturens:
www.kulturens.se