Katlagrottan

Form: Ideell förening
Säte: Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne
Bildad år: 2015

Presentation:
Katlagrottans syfte är att fungera som ett möjliggörande verktyg för samarbete, kompetensutveckling, nätverkande och konstnärligt utövande. Föreningen vill skapa en trygg miljö för kreativ kommunikation och produktion, en plats där särskilda förutsättningarna uppfylls. Längs vägen ska vi jobba med att främja kulturens mångfald, dess utövares intressen och kulturens inflytande i stort.

Medlemmar består av aktiva konstnärer, skapare och andra som är nyfikna på kulturuttryck. Föreningen finns för att främja kulturverksamheters inflytande i samhället och dess utövares intressen i Malmö med omnejd. Alla åldrar välkomna. Föreningen anser att utbildning och ålder borde inte stå i vägen för kultur.

Mångfald bland skapare är även avgörande för verksamheter på många sätt. Föreningen verkar aktivt för en inkluderande verksamhet som kan anpassas efter enskilda deltagares önskemål, livssituation eller behov. Deltagarna ges stort utrymme att utforma den veckovisa verksamheten utifrån deras egna kompetenser, ambitioner, nyfikenhet och önskemål.

Målet är att föreningens medlemmar ska få utvecklas i en kreativ miljö som de själva skapar. Föreningen kommer till stor del verka genom workshops och träffar med olika teman där medlemmarna bland annat tar del av varandras kunskap och utövar konst i olika former. Med fokus på kreativitet och samarbete ska aktiva medlemmar utforma föreningens praktiska utförande och nätverkande.

Arrangemang:
Verksamheten har olika teman, diskussioner, tecknarstudier, gästlärare eller föreläsare. De här träffarna är offentliga och hittas i Katlagrottans kalendarium.

Utöver den ordinarie verksamheten finns en mer projektorienterad typ som innefattar lokal påverkan: kulturpolitiska initiativ, äganderätt till stadsmiljön, kulturtillgänglighet, samarbeten och festival.

Hemsida: http://www.katlagrottan.se

Facebooksida: https://www.facebook.com/katlagrottan

Relaterade länkar: