Om Sub

SUB är en rikstäckande kulturorganisation som bildades 20 september 2014.

Vårt syfte är att lyfta fram och främja de konst och kulturformer som våra medlemmar företräder. Vi vill verka för att intresset och kunskaper ökar om subkulturer i allmänhet och våra områden i synnerhet.

  • SUB ska främja kontakter, kunskap och erfarenhetsutbyte.
  • SUB ska främja kulturutbyte och utveckling av medlemmarnas kulturformer och verksamheter.
  • SUB ska verka för medlemmarnas intressen, såväl allmänt som kulturpolitiskt.
  • SUB ska verka för medlemmarnas intressen på riksnivå och kan företräda medlemmarnas intressen i regionala och nationella sammanhang.
  • SUB ska där så är möjligt samordna gemensamma intressen och initiativ mellan medlemmarna.
  • SUB ska verka mot diskriminering och hatbrott gentemot subkulturer
  • SUB är religiöst och politiskt obundna, men vi är kulturpolitiskt aktiva.

SUB finns över hela landet och man kan bli medlem i SUB och ha rätt att vara med och rösta i förbundet om man är en ideell förening och fyller medlemskraven. Man kan också bli ansluten om man är enskild utövare eller ett företag, men då har man inte rösträtt i förbundet.