Om Sub

SUB – Riksförbundet För Subkultur (SUB) är en rikstäckande kulturorganisation som finns över hela landet.

Syfte
Vårt syfte är att lyfta fram och främja de konst och kulturformer som våra medlemmar företräder. Vi vill verka för att intresset och kunskaper ökar om subkulturer i allmänhet och våra områden i synnerhet.

  • SUB ska främja kontakter, kunskap och erfarenhetsutbyte.
  • SUB ska främja kulturutbyte och utveckling av medlemmarnas kulturformer och verksamheter.
  • SUB ska verka för medlemmarnas intressen, såväl allmänt som kulturpolitiskt.
  • SUB ska verka för medlemmarnas intressen på riksnivå och kan företräda medlemmarnas intressen i regionala och nationella sammanhang.
  • SUB ska där så är möjligt samordna gemensamma intressen och initiativ mellan medlemmarna.
  • SUB ska verka mot diskriminering och hatbrott gentemot subkulturer
  • SUB är religiöst och politiskt obundna, men vi är kulturpolitiskt aktiva.

Medlemmar
Medlemmar i SUB är ideella föreningar.

Det finns också möjlighet för enskilda utövare, grupper/artister/konstnärer/m.fl. och även företag att kunna ansluta sig till förbundet (anslutna innehar ej rösträtt i förbundet).

Förbundet har också rör som medlemmar, vilket är sammanslutningar av föreningar av  förbundsliknande karaktär