Arrangörer Utan Hinder


Edward Adolfsson, en av projektledarna i Arrangörer Utan Hinder.

Arvfondsprojektet Arrangörer Utan Hinder är ett treårigt projekt som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet i samarbete med föreningen Subvox i Göteborg samt även SUB – Riksförbundet för Subkultur. ”Arrangörer Utan Hinder” arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att kunna vara arrangörer, att kunna förverkliga sina visioner och idéer. Projektet startade i april 2016 och kommer pågå till och med mars 2019 och har sitt säte i Göteborg.

Projektet kommer bland annat att skapa arrangemang och testa förutsättningarna för hur det funkar rent praktiskt att arrangera om man har en funktionsnedsättning, vilka utmaningar man stöter på under resan från idé till förverkligande. Projektet kommer under de tre projektåren även att berätta om vad de kommit fram till i form av bland annat en bok, workshops och en utställning.

Läs mer: www.utanhinder.se